Zavolej:
800 400 101 |

Nejčastější dotazy dárců plazmy

Dárce krevní plazmy zajímá především bezpečnost odběru krevní plazmy a její použití. Odběrová místa plně respektují evropská nařízení a směrnice. Podléhají řadě kontrol, především Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Každý odběr – bez výjimky – doprovází laboratorní vyšetření krve dárce a odebrané plazmy.

Za téměř půlstoletí se uskutečnily desítky milionů odběrů krevní plazmy ročně. Podle řady studií pravidelné darování plazmy nijak neohrožuje zdraví dárců. Blíže například rozsáhlá německá studie SIPLA: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16907878.

Co je plazma?

Plazma je životodárná nazlátlá tekutina, která tvoří většinu krve (zhruba 57 %). Ostatní hlavní složky krve jsou bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky. V našem těle má plazma důležitý úkol – přepravovat živiny, jako jsou soli, tuky, stopové prvky a vitamíny, na místa určení. Nelze ji vyrobit v laboratořích, nelze ji vypěstovat. Plazmu lze jen darovat.

V těle každého z nás koluje cca 3–3,5 litru plazmy, což je  5 % tělesné hmotnosti. V plazmě je rozpuštěno přibližně 120 různorodých bílkovin, jež nás chrání před infekcemi a zajišťují dobrou srážlivost krve. Pro lidské tělo je tedy nepostradatelná. Kromě toho slouží i jako médium pro přenos cukrů, hormonů, lipidů a metabolických produktů v těle. Více o tom, co to je krevní plazma

Proč bych měl darovat plazmu zrovna já?

Protože nikdy nevím, kdy budu plazmu potřebovat i já, a protože je jí extrémní nedostatek – důvody, proč darovat krevní plazmu. Mezi příjemce léků z plazmy patří staří, mladí, ale i děti. Tito lidé žijí v neustálé obavě z krvácení a léky z plazmy jim dávají pocit bezpečí. Dvě třetiny lidí se v průběhu života dostanou do situace, kdy krevní plazmu potřebují.

Před darováním plazmy je každý dárce plazmy opakovaně informován o svém zdravotním stavu, je pod lékařským dohledem a dělá tak vše pro prevenci před závažnějším onemocněním.

Navíc získá roční náhradu za darování plazmy až ve výši 23 400 Kč plus bonusy.

Odběr krevní plazmy – bolí to?

Darování plazmy je stejné jako odběr krve, který jsme asi všichni v životě už absolvovali. Rozdíl je v tom, že to trvá 40 až 50 minut. Odběr plazmy provádí zkušený a plně zaškolený personál. Je to vpich – nebolí to, jen píchne. Jedná se o naprosto bezpečný úkon, během něhož se používají jednorázové pomůcky. Dárci plazmy proto nic nehrozí.

Jak dlouho trvá celý proces odběru plazmy (od příchodu po odchod)?

První odběr včetně registrace trvá 40 až 90 minut. Je to velice individuální, protože celý proces ovlivňuje více faktorů:

 1. Váha dárce, od které se odvíjí množství odebírané plazmy ~ 655–855 ml.
 2. Pohlaví dárce ~ zda daruje krevní plazmu muž, či žena.
 3. Připravenost k odběru plazmy ~ záleží, jestli je dárce plazmy najedený, odpočatý a dostatečně pil (požadujeme 3,5 l vody za 24 h v letním období, v zimě není třeba tolik pít, protože se člověk tolik nepotí). To vše má také vliv na rychlost odběru.
Jaké občerstvení a nápoje jsou během odběru plazmy k dispozici?
 • Káva.
 • Coca-Cola.
 • Tatranka.
 • Perlivá i neperlivá voda.
Dostanu náhradu 900 Kč v hotovosti?

Ano.

Dostanu omluvenku do práce na celý den?

Ano, ze zákona je při poskytnutí „tělních tekutin“ nárok na omluvení celého pracovního dne.

Jaké doklady mít s sebou při odběru plazmy?

Občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Proplácí se speciálně cestovné?

Ne, je to zahrnuto v částce 900 Kč, tedy v náhradě za čas a náklady spojené s odběrem.

Je k dispozici při odběru plazmy čtení, televize nebo internet?

Časopisy a knihy ke čtení k dispozici prozatím nemáme, jelikož v době covidové je to zakázáno. Časopisy ani knihy se nedají dezinfikovat. Televizi máme. Wifi zdarma.

Jak probíhá odběr krevní plazmy?

Dárce přijde na odběr krevní plazmy. Zapíšou se jeho údaje do PC na recepci. Pak vyplní dotazník, vypije Calcium, dostane sušenku a pití. Zajde za lékařem na vyšetření. Pokud vše proběhne v pořádku, lékař dárce uschopní k odběru plazmy a dárce pokračuje na odběr. Po odběru na recepci dostane dárce finanční náhradu 900 Kč a kávu zdarma. Dárce plazmy by měl 15 minut posedět v čekárně pro případ, kdyby se mu udělalo nevolno. Poté odchází a po zbytek pracovního volna odpočívá.

Mohu mít nevolnost při odběru plazmy?

Pouze v případě, že přijde dárce plazmy hladový a dehydratovaný. Jinak ne.

V kolik hodin nejpozději mohu přijít na odběr?

Prvodárci se musejí k nejpozdějšímu odběru dostavit 2 hodiny před zavírací dobou. Pro ostatní dárce platí, že mohou přijít nejpozději 1,5 hodiny před zavírací dobou. 

Co očkování proti Covid-19? Brání mi v odběru plazmy? Jak dlouho mám počkat po očkování?

Po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech/Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) lze darovat plazmu po 7 dnech po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou nějaké potíže.

Po aplikaci vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) lze plazmu darovat po 28 dnech po každé vakcinační dávce.

Byl(a) jsem na očkování. Mohu jít darovat plazmu hned? Nebo za jak dlouho?

Za měsíc po očkování proti:

 • zarděnkám, spalničkám, příušnicím,
 • žloutence typu B,
 • žluté zimnici a dalším méně častým nemocem.

Za 8 týdnů po očkování proti neštovicím.

Za 48 hodin po ostatních druzích očkování, pokud se cítíte dobře a nejevíte žádné známky únavy.

Jsem cizinec. Mohu jít darovat krevní plazmu v ČR?

Ano. Slovenští občané (SR) předloží platný průkaz totožnosti s fotografií. Ostatní cizinci předloží platné povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu s adresou, rodným číslem a fotografií. Zároveň musí být registrování u české zdravotní pojišťovny a doložit to kartičkou ZP.

Mohu se nakazit?

V žádném případě. Vše je organizované dle evropských a českých legislativních předpisů. Na našich centrech pracují pouze profesionální zdravotníci a dodržujeme veškeré platné předpisy. Dozor nad našimi centry má SUKL, hygienické stanice a audit odběratele. Také máme vnitřní systém kontroly kvality, který dohlíží na správnost dodržování všech předepsaných postupů.

Kdy se mi plazma obnoví?

V průběhu 3 dnů po odběru.

Co se s krevní plazmou děje po odběru?

Plazma se musí po odběru zmrazit na teplotu -25°C tak, aby si všechny její složky, zejména bílkoviny podílející se na srážení krve, uchovaly plnou aktivitu. Takto zmražená plazma se musí skladovat minimálně 6 měsíců.

Na co se odebraná plazma použije? Komu mohu pomoci?

Krevní plazma se v moderní medicíně stala nenahraditelnou součástí celé řady léků, které zachraňují životy. Pomáhají lidem s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo rakovinou. Plazma je velmi užitečná i při léčbě popálenin, úrazů nebo při velkých ztrátách krve. Vyráběné léky jsou např. Biseco, Varitect CP, Albiomin, Pentaglobin, Haemitoctin CDH, Cytotect, NeoHeptect, Intratect, Zutectra a další.

Krevní plazma získaná z odběrů krve a plazmaferéz dobrovolných dárců se používá hlavně k výrobě koncentrátů pro výrobu očkovacích látek.

Z plazmy se získávají například i tyto životně důležité látky:

 • Albumin – používá se při velkých ztrátách krve a popáleninách;
 • Imunoglobiny – užívá se u pacientů s rakovinou a ztrátou imunity;
 • Faktory srážlivosti – faktor VIII a IX jsou životně důležité pro hemofiliky.

Pro léčbu jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba až 1200 odběrů plazmy od dárců. Osud těchto lidí je tak přímo závislý na pomoci dobrovolných dárců.

Rozhodnutí stát se dárcem plazmy je životním rozhodnutím. Na lécích vyrobených z plazmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců lidí.

 • Přes 1000 odběrů ročně je třeba na výrobu koncentrátu Faktoru VIII, který se užívá pro léčbu vrozené hemofilie A jednoho pacienta.
 • Až 1000 odběrů plazmy je také třeba pro výrobu koncentrátu – léku na vzácnou nemoc – vrozený deficit alfa 1 antitrypsinu.
 • Pro pomoc při vrozené imunodeficienci (defektu imunity) intravenozní aplikací imunoglobulinů je třeba min. 140 odběrů plazmy ročně.
Kdy plazma opravdu zachrání život?
 • Při těžkých úrazech a operacích, kdy pacient ztrácí hodně krve, pomáhá plazma obnovit objem krve a udržet životní funkce.
 • V případě imunitních poruch a při krevních onemocněních (například při léčbě hemofilie).
 • Pomáhá při léčbě rozsáhlých a vážných popálenin.
 • Je často používaná při prevenci a léčbě infekčních onemocnění, jako je žloutenka, vzteklina a tetanus.
 • Při chirurgických zákrocích jako tkáňové lepidlo (např. při operacích očí, plastických nebo ortopedických operacích).
Jaká jsou rizika při darování plazmy?

Pokud dárce splňuje potřebné podmínky pro darování krevní plazmy, udržuje se v kondici a dodržuje zásady před odběrem krevní plazmy, není odběr krevní plazmy nijak zatěžující. Plazma se od dárců odebírá již 50 let a byly uskutečněny desítky milionů odběrů. Byly zpracovány desítky studií o bezpečnosti darování a nikdy se neprokázalo, že by pravidelné dárcovství mělo nějaký negativní dopad na zdraví dárců. Rozsáhlou informaci vydala např. německá studie SIPLA, kterou najdete třeba na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16907878.

Kolik plazmy se odebírá od jednoho dárce?

Odebírá se mezi 650 a 850 ml krevní plazmy. Závisí to na hmotnosti, výšce a pohlaví dárce.

Mohu jíst a pít před odběrem?

Před každým odběrem doporučujeme se zlehka najíst, aby se vám v průběhu odběru neudělalo zle. Před odběrem je také důležité zvýšit příjem tekutin. Den před odběrem doporučujeme vypít alespoň 3 litry tekutin. Důležité je dostatečně pít i v den odběru.

Kdy nemohu darovat?
 • Při prokázané infekci SARS-CoV-2 s klinickými projevy – odběr je možný 28 dní od 1. dne bez příznaků. Při prokázané infekci SARS-CoV-2 bez klinických projevů s pozitivní testem – odběr je možný 28 dní od provedení testu.
 • Při menstruaci a 2 dny po ní.
 • 6 měsíců po aplikaci tetování a piercingu.
 • Po 28 dnech od bezpečného vyjmutí klíštěte. Po kousnutí klíštětem odběr plazmy nelze provést.
 • Při užívání léků posoudí vhodnost dárce plazmy lékař při prohlídce. Většina léků není důvodem k nepřipuštění k darování.
 • Po operaci – 1/2 roku po odstranění stehů a úplném zhojení rány může dárce opět darovat.
 • Po návštěvě zubaře – 24 hodin po zákroku a 7 dní po vytržení zubu.
 • Když mám opar – po vyléčení a opadnutí strupu lze opět darovat.
Jsem po porodu. Mohu darovat krevní plazmu? Kdy?

Odběr plazmy lze provést nejdříve za půl roku po porodu a až za měsíc po ukončení kojení. Během kojení se odběry plazmy neprovádějí.

Co by se stalo, kdyby se darování plazmy zastavilo kvůli celosvětové pandemii?

Začali by umírat lidé, kteří pomocí léků z plazmy mohou žít dlouhý život.

Je odběr krevní plazmy nebezpečný?

Na rozdíl od odběru krvinek nemá odběr bílkovin, minerálů a vody na organismus zdravého člověka žádný výrazný vliv. Odebranou plazmu si tělo doplní do 2 až 3 dnů, a tudíž to pro něj nepředstavuje zátěž.

Jakými testy musí projít dárce plazmy? Testuje se i darovaná plazma?

Dárce plazmy absolvuje základní vyšetření pro vhodnost/nevhodnost. Měří se např. krevní tlak, tep, tělesná teplota a udělá se krevní obraz. To jsou testy, které se opakují před každým dílčím odběrem.

Odebraná plazma se testuje na infekce, které se mohou přenášet krví. Např. HIV, syphilis, hepatitidy a parvoviry. žloutenka aj. Darovaná krevní plazma musí být ověřena a klasifikovaná jako zdravotně nezávadná.

Nebudu mít nedostatek krevní plazmy sám pro sebe?

Lidské tělo obnoví odebranou krevní plazmu do 72 hodin po jejím odběru. Proto je vhodné dodržovat po odběru klidový režim, doplňovat energii i tekutiny a zbytečně se nevyčerpávat. Plazma tvoří 55 % naší krve a asi 5 % celkové hmotnosti člověka. Dočasně tedy může dárce pociťovat lehkou únavu.

Mohu darovat plazmu, když jsem kuřák?

Pokud plníte i ostatní podmínky, plazmu darovat můžete. Je pouze nutné nejméně 4 hodiny před darováním nekouřit.

Daruji poprvé
Registrovat
Již jsem daroval
Objednat