O darování plazmy

Jak probíhá odběr krevní plazmy?
Kdo může darovat krevní plazmu?
Kdo nemůže darovat krevní plazmu?
Jak často můžu chodit darovat plazmu?
Musím před odběrem dodržet nějaká omezení ve stravování?
Jak a komu pomáhá krevní plazma?

„Bližnímu v nouzi musíme běžet na pomoc tak, jako se běží hasit oheň.“
(Vincenc z Pauly)